קטע:מצודות על דניאל ב לא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"חזה הוית" - רואה היית

"ואלו" - והנה דמות אדם אחד גדול

"צלמא דכן" - צלם זה היה גדול וזהרו יתירה ומרובה ועמד למולך

"ורוה" - ותארו נורא ומאוים

מצודת ציון

"ואלו" - והנה וכן ואלו עיר וקדיש (לקמן ד)

"דכן" - זה כי מי האיש הלזה (בראשית כד) תרגם אונקלוס דיכי