פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור זה שנגלה לו החלום

"על על" - נכנס אל אריוך אשר הפקידו המלך לאבד כל חכמי בבל

"אזל" - הלך אליו

"אל תהובד" - ר"ל מעתה אל תאבדם כלל וכלל

"העלני" - הכנס אותי לפני המלך ואגיד לו אף הפתרון