קטע:מצודות על דניאל ב כב

מצודת דוד

"הוא גלא" - הוא מגלה דברים עמוקים ונסתרים

"ידע" - יודע מה בחשך והאורה שוכנת עמו