פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"להוא" - יהי שם של אלוה מבורך מן עולם ועד עולם ר"ל מן עולם השפל עד עולם העליון

"די חכמתא" - אשר החכמה והגבורה שלו המה