קטע:מצודות על דניאל ב יט

מצודת דוד

"בחזוא" - במראה החלום אשר בלילה נגלה לו הסוד ההוא