פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ורחמין" - אשר גם המה יבקשו רחמים מה'

"על" - בעבור הגלות הסוד הזה

"די" - אשר לא יאבדו דנייאל וחביריו עם שאר חכמי בבל