פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דניאל ב יז

מצודת דוד

"לביתה" - הלך לביתו להתבודד ולחלות פני ה'

"מלתא הודע" - הודיע להם דבר הדת