קטע:מצודות על דניאל ב יג

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ודתא" - המשפט יצא והחכמים נהרגין

"ובעו" - ונתבקשו דנייאל וחביריו להריגה