קטע:מצודות על דניאל ב יב

מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור זה המלך נעשה בזעף וקצף גדול ואמר להאביד ולהמית לכל חכמי בבל

מצודת ציון

"בנס" - בזעף כי והנם זועפים (בראשית מ) תרגומו נסיסין