קטע:מצודות על דניאל ב יא

מצודת דוד

"ומלתא" - והדבר אשר המלך שואל היא כבדה וקשה

"ואחרן" - אחר לא יש בעולם אשר יגידה לפני המלך רק המלאכים אשר מגוריהם עם בני בשר לא יש להם וכאומר אין אחר להגידה בלעדי המלאכים ואינם פה עמנו