קטע:מצודות על דניאל ב י

מצודת דוד

"ענו" - השיבו הכשדים לפני המלך ואמרו

"לא איתי" - לא יש איש על הארץ אשר דבר המלך יוכל להגיד

"כל קבל" - כל כנגד ר"ל בעבור שדבר זה הוא מן הנמנע

"די כל" - אשר בעבור גודל הקושי כל מלך ושר ושליט דבר קשה כזאת לא שאל לכל חרטום וגו'