פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"על" - נכנס ושאל מן המלך אשר יותן לו זמן

"ופשרא" - ולהגיד למלך אף פתרון החלום כי לפי דבריו האחרונים היה יודע החלום וכל שאלתו עליו למען דעת אמיתת הפתרון כמ"ש למעלה ותפס העיקר