פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"לדעת" - הפעימה והחרדה היא על כי כלתה נפשו לדעת את החלום השכוח ממני