פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויהי דנייאל" - היה בגדולה בבבל עד שנת וגו' ומאז מנע עצמו ממלאכת המלך ומינה את זרובבל תחתיו