פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"על דנייאל וגו'" - להביא להם את מאכליהם ומשקיהם

מצודת ציון

"המלצר" - הוא המסדר המאכל

"אשר מנה" - אשר הפקיד כמו ומהם ממונים על הכלים (דברי הימים א ט')