פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"נושא" - נוטל לעצמו

"פת בגם" - הניתן למאכלם