קטע:מצודות על דניאל א טו

מצודת דוד

"מן כל" - עוד יותר מן כל הילדים וגו'

מצודת ציון

"ובריאי" - ענין שומן כמו ועגלון איש בריא (שופטים ג)