קטע:מצודות על דניאל א ט

מצודת דוד

"לחסד ולרחמים" - עם כי הוא לא מילא שאלתו מכל מקום לחסד יחשב מה שלא גער בו והשיבו בדברים רכים והיה מעלים עין במעשה המלצר