קטע:מצודות על דניאל א ח

מצודת דוד

"וישם" - חשב בלבו והתעורר בדבר

"אשר לא יתגאל" - במאכלי האיסור וביין נסך של עכו"ם

"ויבקש" - שאל ממנו למנוע מאתו פת בג והיין לבל יתגאל

מצודת ציון

"יתגאל" - ענין לכלוך וטנוף כמו לחם מגואל (מלאכי א)