פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויהי בהם" - באותן הילדים שהביא אשפנז כדבר המלך ולתוספת ביאור אמר מבני יהודה ר"ל מזרע מלכי יהודה ומה שסתם למעלה פירש כאן

"דנייאל וגו'" - כי רבים הביא מזרע מלכי יהודה ובהם היו דנייאל וגו'