קטע:מצודות על דברי הימים ב לו יג

מצודת דוד

"אשר השביעו" - להיות לו לעבד

"ויקש את ערפו" - הוא ענין מליצה כאלו נתקשה ערפו עד שהיה לו מהאי אפשר לסבב פניו אל ה'

מצודת ציון

"ויאמץ" - חיזק