קטע:מצודות על דברי הימים ב לו יב

מצודת דוד

"מפי ה'" - אשר ניבא לו מפי ה'