קטע:מצודות על דברי הימים ב לו ח

מצודת דוד

"והנמצא עליו" - ר"ל תועבותיו שבסתר אשר נתגלו לאחר זמן