קטע:מצודות על דברי הימים ב לה כה

מצודת דוד

"השרים והשרות" - המשוררים והמשוררות וכאשר המשורר בדבר שמחה נקרא משורר כן בדבר קינה ויללה נקרא משורר כי תוכן אחד להם בדבר הרמת הקול ובהכרעת הנעימה

"בקינותיהם" - ר"ל בעת אשר קוננו קינה מה אמרו אז זכרון מיתת יאשיהו לקונן גם עליו

"ויתנום לחוק" - קבעו חוק בישראל להזכיר מיתת יאשיהו בקינותיהם

"והנם כתובים" - הקינות של יאשיהו

"על הקינות" - בספר איכה