קטע:מצודות על דברי הימים ב לה יד

מצודת דוד

"ואחר" - אח"ז הכינו גם לעצמם ולהכהנים כי הכהנים היו עסוקים בהעלאת העולות והאימורים ולזה היו הלוים מכינים לעצמם ולכהנים