קטע:מצודות על דברי הימים ב לה יג


מצודת ציון

"בסירות" - קדרות

"ובדודים" - מלשון דוד ויורה

"ובצלחות" - כעין קדרה וכן את הצלחת (מלכים ב כא)