קטע:מצודות על דברי הימים ב לה א

מצודת דוד

"לחדש הראשון" - לפי שנאמר למעלה שחזקיה עשה פסח בחדש השני לזה אמר שיאשיה עשה בחדש הראשון כמשפט