קטע:מצודות על דברי הימים ב לד כד

מצודת דוד

"הנני מביא" - ר"ל האות הזה לא במקרה בא כ"א מה' וכאלו אמר הנני מביא רעה וגו'

מצודת ציון

"האלות" - הקללות