קטע:מצודות על דברי הימים ב לד יד

מצודת דוד

"ובהוציאם וגו'" - לצורך הבנין

"ביד משה" - ר"ל מה שכתב משה בידו