קטע:מצודות על דברי הימים ב לב לב

מצודת דוד

"בחזון ישעיהוו" - ר"ל בדברי נבואות ישעיהו

"על ספר" - כמו ועל ספר