קטע:מצודות על דברי הימים ב לב כח

מצודת דוד

"לכל בהמה ובהמה" - לכל מין ומין בפני עצמו

"ועדרים לאורות" - בכל אבוס העמיד עדרים

מצודת ציון

"ומסכנות" - מקום אוצרות וכן ויבן ערי מסכנות (שמות א)

"וארות" - הם מקומות אשר יאכילו שם הבהמות כי אבוס בעליו (ישעיהו א)תרגומו אוריה דמרוהי

"ועדרים" - כן יקראו קבוצת המקנה