קטע:מצודות על דברי הימים ב לב כה

מצודת דוד

"ולא כגמול" - לא כמו שגמל עליו המקום ב"ה השיב לו

"כי גבה לבו" - במה שהראה לשלוחי מלך בבל את כל בית נכותו להתגאות בהם כמ"ש במלכים ב'