קטע:מצודות על דברי הימים ב לב כב

מצודת דוד

"וינהלם מסביב" - את כלם מסביב נהגם בנחת ובחמלה

מצודת ציון

"וינהלם" - ענין הנהגה בנחת כמו על מי מנוחות ינהלני (תהלים כג)