קטע:מצודות על דברי הימים ב לב יב

מצודת דוד

"הלא הוא" - כי הלא הוא בעצמו הסיר את הבמות הנעשים למקום ואמר לכם לפני מזבח אחד תשתחוו וגו' ומיעט א"כ בעבודת האלוה ואיך א"כ יעזרו