קטע:מצודות על דברי הימים ב לב ח

מצודת דוד

"זרוע בשר" - עזרת זרוע בשר