קטע:מצודות על דברי הימים ב לב ה

מצודת דוד

"ויעל וגו'" - ר"ל הגביה את החומה למעלה מן המגדלות

"ולחוצה" - מן החומה ההיא בנה עוד חומה אחרת וחיזק פרצות המלוא שהיתה בעיר דוד

מצודת ציון

"המלוא" - מקום מוכן לאסיפת העם כמו קראו אחריך מלא (ירמיהו יב)

"שלח" - קבוצת חרב כמו ואיש שלחו בידו (לעיל כג)