קטע:מצודות על דברי הימים ב לב ד

מצודת דוד

"בתוך הארץ" - מחוץ לירושלים

מצודת ציון

"השוטף" - כן יקרא מרוצת המים בחזקה