קטע:מצודות על דברי הימים ב לב ג

מצודת דוד

"לסתום וגו'" - שלא ימצא מים לשתות וילך לו

"ויעזרהו" - לסתמם

מצודת ציון

"העינות" - המעינות כמו עין הקורא (שופטים טו)