קטע:מצודות על דברי הימים ב לב ב

מצודת דוד

"ופניו" - שם פניו לפנות להלחם בירושלים