קטע:מצודות על דברי הימים ב לב א

מצודת דוד

"אחרי וגו'" - ר"ל אחר הדברים הטובים האלה שעשה יחזקיהו באמת לשם ה' מ"מ בא עליו סנחריב וזהו לפי שבני יהודה הרעו מעשיהם

"ויאמר לבקעם" - חשב לבקעם וכן בקעם ודוגמתו להרגו בערמה (שמות כ"א) ור"ל חשב להרגו וכן הרגו

מצודת ציון

"ויחן" - מלשון חניה והשכנה

"לבקעם" - ר"ל לשחת ולפתוח החומות