קטע:מצודות על דברי הימים ב כ יא

מצודת דוד

"והנה הם גומלים" - ר"ל והנה ראה הגמול שמשלמים לנו לגרשנו וגו' וכי הוא הגמול הראוי

מצודת ציון

"גומלים" - ענין תשלום שכר

"הורשתנו" - מלשון ירושה