קטע:מצודות על דברי הימים ב כ ד

מצודת דוד

"ויקבצו יהודה" - מיושבי ירושלים