קטע:מצודות על דברי הימים ב כט כה

מצודת דוד

"במצות דוד" - כמו שצוה דוד וגו'

"כי ביד ה'" - מצות השיר אמורה היא מה' ביד נביאיו ועם שלא הוזכר בפירוש בתורת משה