פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב כח כא

מצודת דוד

"כי חלק" - אף כי חלק אחז את האוצרות הנמצא בבית ה' וגו' ונתן חלק אחד למלך אשור אעפ"כ לא היה לו לעזרה