קטע:מצודות על דברי הימים ב כח יח

מצודת דוד

"בערי השפלה והנגב" - בהערים שעמדו בעמק ובערים הדרומים של יהודה