קטע:מצודות על דברי הימים ב כח יד

מצודת דוד

"ויעזוב וגו'" - לפני השרים עזבו הכל מידם והעמידם לפני השרים לעשות בהם הטוב בעיניהם

מצודת ציון

"החלוץ" - אנשי המלחמה המזויינים