פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב כח י

מצודת דוד

"ועתה" - הואיל וקבלו די הגמול וכי מהראוי לכבשם עוד לעבדים ולשפחות

"הלא רק אתם" - ר"ל השביה ההיא לא לטובה לכם הבאתם עמכם רק אתם מביאים עמכם אשמות ופשעים

מצודת ציון

"לכבוש" - לאחוז בחזקה כמו ותכבשו אותם (ירמיהו לד)