קטע:מצודות על דברי הימים ב כח ט

מצודת דוד

"לפני הצבא" - לקראת הצבא

"בחמת ה'" - בעבור שבערה חמת ה' על יהודה לזה נתנם בידכם ולא בעבור זכותכם

"בזעף" - בכעס רב וגדול עד שהגיע אל השמים לרוב גדלו והוא מלשון מליצה וכאומר והנה בזה קבלו די גמולם