קטע:מצודות על דברי הימים ב כח ב


מצודת ציון

"מסכות" - פסילים יצוקים ממתכת וכן אלהי מסכה (שמות לד)