קטע:מצודות על דברי הימים ב כז ה

מצודת דוד

"ושעורים עשרת אלפים" - מוסב הוא על כורים

מצודת ציון

"השיבו" - לפי ששלחו שלשה פעמים לזה אמר השיבו ר"ל שלחו והשיבו ושלחו